top of page

Máte strach, že školka nebo škola zkazí vaše dítě?

Chceme pro své děti to nejlepší. Během rodičovské dovolené si většinou uděláme jasnější představu, co je pro nás ve výchově našich dětí důležité. A pak přijde první náraz: školka nebo škola. Stát se svou představou výchovy a vzdělávání vstoupí do života naší rodiny.  Často se v konzultaci setkávám se strachem, že naše investované úsilí do dosavadní výchovy dítěte přijde při přechodu do školky nebo školy vniveč. Možná se vás toto téma také týká. Nebudu vám říkat, že dnešní škola je skvělá a sedne všem dětem. Tak to není,

ale minimálně mohou zprostředkovat nadhled nad vlastními emocemi, které se objevují

ve vašem vztahu ke vzdělávání vašeho dítěte. Reflexe vlastního emocionálního “backgroundu” vám pomůže lépe vybrat vzdělávací cestu pro své dítě. Pojďme me na to!


Co je příčinou vaší obavy, že škola zkazí vaše dítě?


To, jaké pocity máme ve vztahu k dnešním školám a školkám, často vychází z toho, co jsme ve škole zažili my osobně. Obrázek školy formuje to, co nám vyprávěli známí o docházce svých dětí do školy nebo školky. Je možné, že nás vystrašily historky kolující po internetu nebo po rodičích v okolí. To, co si z školy pamatujeme, prošlo neúprosnou selekcí našeho mozku a času, a zůstaly nám vzpomínky v ryze subjektivní podobě. To, co lidé o škole jako instituci říkají, je zase zabarveno jejich aktuálními emocemi. Náš mozek funguje tak, že na příchozí informace ať zvenčí nebo z paměti uplatní generalizaci a vytvoří si obecnou představu o “současné školce nebo škole”. Problém však je, že tato představa neexistuje v realitě. Naopak, realita je velmi individualizovaná: každé dítě je jiné, každý rodič je jiný a každá školka nebo škola je trochu jiná. Když přemýšlíte o volbě vzdělávací instituce pro své dítě, zkuste zapomenout na to,

co jste o škole nebo školství slyšeli a četli. Zkuste pro sebe zhodnotit konkrétní webové stránky školy, pokuste se zúčastnit nějaké veřejné akce, kterou škola nebo školka pořádá. Navštivte den otevřených dveří nebo si domluvte individuální náslech. Řiďte se vlastní intuicí a pocity, které ve vás vyvolává aktuální realita školy nebo školky, nikoliv zprostředkovanými emocemi: Co vidíte, slyšíte a pociťujete? Chcete to v životě vašeho dítěte?


Co víte o svém vztahu ke školství a státu?


Mám zkušenost, že obava rodičů, že škola jim zkazí dítě, je často spjatá s tím, jak jako dospělí vnímáme roli státu v našem životě, tedy i s politickým přesvědčením. Školy podléhají českým zákonům a do kurikula a kultury státních škol se promítá cíl tzv. podpory společenské soudržnosti.

V soukromém sektoru se míra důrazu na tuto společenskou hodnotu různí, ovšem nějakou formu kurikula musí mít jakákoliv škola. Tedy upřímně: Jak moc jste v souladu s tím,

že školství a vzdělávání je z velké míry řízeno a ovlivňováno státem? Pokud vaše odpověď zní, že v souladu nejste, můžete pro vzdělávání svých dětí zvolit některou z liberálních soukromých škol nebo školek. Můžete také zvolit variantu domácího vzdělávání. Musím

to říct na rovinu: pokud vám nesedí stát, asi vám nebude sedět i běžná státní škola nebo školka. vaše obavy jsou oprávněné, ovšem možnosti vzdělávání vašich dětí zde stále jsou. Český vzdělávací systém je jeden z nejliberálnějších v Evropě. Školám dává velmi široké kompetence v oblasti tvorby vzdělávacích plánů a do něj promítaných hodnot. Kdo hledá, najde třeba zde, v rejstřících alternativních škol;)


Co víte o svém dítěti?


Možná si myslíte, že běžná škola musí “semlít” každé dítě. Není tomu tak. Každé dítě je jiné a jinak citlivé na projevy společné kultury nebo zvnitřnění společných norem. Každé dítě je také jinak odolné ve vztahu k autoritám. Zejména v pubertě se názory dětí na školu vyostřují a přechází do opozice. Před volbou konkrétní školy nebo školky lépe pozorujte vaše dítě a sledujte:  Jak reaguje na uplatnění autority? Jaký styl komunikace preferuje? Jaký způsob učení mu vyhovuje? Jak si tvoří vztahy  v kolektivu? Jak si dokáže obhájit vlastní postoje a hodnoty?  Když vidíte možné odpovědi, jak to vnímáte? Bude mu vyhovovat běžná škola? Opět se držte své intuice a pocitů. Pokud si nejste jisti, můžete se poradit například se mnou nebo jinými experty.


Jaká je finanční situace vaší rodiny?


Možná máte obavy, že běžná škola zkazí vaše výchovné úsilí, ale na soukromou školu nebo školku nemáte peníze, nebo nejste spádoví do “dobré” státní školky v okolí. Chápu, že tato situace je frustrující, ale je řešitelná. O to důležitější se stává vaše práce s vašimi vlastními strachy, obavami a představami o škole. I přesto, že vám školka nebo škola vedle v ulici nesedne, ale vaše dítě do ní bude z nějakého důvodu chodit, zkuste svůj strach

a odpor překonat. Vaší role ve výchově a vzdělávání se odteď mění. Jste tu pro dítě také pro to, abyste mu pomohli zpracovat témata, na která naráží ve škole.

Na závěr bych ráda zdůraznila, že role školy nebo školky v životě dětí je mnohdy přeceňována. Primární vliv na formování osobnosti dítěte má rodina. Vy stále určujete, kterým směrem se společně s dítětem budete ubírat. Svými obavami a odporem k běžné škole mu můžete nevědomě předávat postoj “hejtra”, který bude od útlého věku v opozici

ke všemu, co zavání školou. Dítě tak přejímá vaše hodnoty a formu vztahování se ke škole. Anebo můžete školu vnímat jako prostředek k diskuzím a reflexím a podpořit dítě v tom, aby si názor na školu a dění v ní utvořilo samo. Věřím, že toto bychom vlastně měli dělat všichni. Nechat naše děti, aby si vztah ke škole vytvořily a formovaly samy. 


Pozitivní zážitky při vzdělávání vašich dětí vám přeje,


Šárka

242 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page