Vše, co jste chtěli vědět o konzultacích

Co si mám na konzultaci připravit? 

Abyste svůj zaplacený čas využili na maximum, je vhodné si předem zformulovat téma, na kterém budeme pracovat. Zde uvádím několik příkladů častých témat:  

"Rádi bychom přešli do domácího vzdělávání. Co musíme udělat?"

"Hledáme vhodnou školu pro naše dítě se speciálními vzdělávacími potřebami."

"Žijeme v zahraničí a potřebujeme vyřešit školní docházku našich dětí v ČR."

"Chceme vybrat soukromou základní školu a potřebujeme poradit."

Jak přesně konzultace probíhá?

Konzultace trvají 60 minut. Probíhají buď online v aplikaci Google Meet nebo osobně. Prvních 15 minut věnujeme vyjasnění zakázky a cíle setkání, poté vám navrhnu postup (metodu), jak k cíli našeho setkání dospět. Postup aplikujeme a v závěru (cca 10 minut) zhodnotíme výsledek a navazující kroky. Taktéž se případně domlouváme na další spolupráci. Při prvním setkání většinou neprobíhá koučování, spíše využívám mapovací techniky (audity), motivační karty a aktivní naslouchání. Sdílím užtečné informace z oblasti školství, vzdělávání nebo trhu práce. Po konzultaci obdržíte strukturovaný zápis se všemi užitečnými informacemi a odkazy.

Kdy a jak za konzultaci zaplatím?

Po konzultací obdržíte email s fakturou a s pokyny k platbě. Splatnost faktury je čtrnáct dní. Ve výjimečných případech je možné zaplatit hotově při osobním setkání.