Jsem studijní poradkyně a garantka domácího a zahraničního vzdělávání na základní škole. Mým posláním je podpořit rodičev hledání individuální a jedinečné vzdělávací cesty pro jejich děti. Sdílím relevantní informace z oblasti českého školství a propojuji rodiče, pedagogy a lektory tak, aby každé dítě získalo podporu, kterou potřebuje.

svatba_sarka_a_robert-39_edited_edited_e

"Dobrá studijní rozhodnutí tvoří základ spokojeného života."

S čím se na mě klienti nejčastěji obrací?

Z důvodů vážných zdravotních komplikací mých dětí nyní nekonzultuji online ani osobně, ale můžete mi napsat, co máte na srdci emailem a já Vám bezplatně odpovím. 

Podívejte na můj webinář "Vybíráme základní školu"

Pokud žijete v zahraničí, mohu se stát přezkušující učitelkou pro Vaše dítě v české kmenové škole. Spolupracuji se soukromými základními školami.

Vyhledání vhodné základní školy k prezenčnímu nebo individuálnímu vzdělávání.

Navhrnutí vhodné strategie vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Podpora motivace k učení. Poznání učebního stylu dítěte a doporučení vhodného přístupu.

Mediace mezi rodiči při střetu zájmů v oblasti studia a vzdělávání dětí.

Vzdělávání dětí dlouhodobě žijících v zahraničí. Zajištění přezkoušeí v české kmenové škole

Formálním studiem strávíme čtvrtinu našeho života. Učinit dobrá rozhodnutí v této oblasti se vyplatí.

"Se Šárkou jsem mluvila o nejlepší cestě ke vzdělávání naší dcery, která trpí vzácným onemocněním kůže. Pomohla nám vyhledat vhodného spec. pedagoga a školního psychloga. Děkujeme!"

Lída T.

"Prošli jsme se Šárkou specifika školní docházky našeho syna. Doporučila nám několik alternativních základních škol. Na jednu z nich se nyní chystáme přestoupit."

Dana R.

"Šárka s námi spolupracovala několik let jako metodička domácího vzdělávání. Několikrát nám vytrhla trn z paty s papírováním a přestupy žáků do domácího vzdělávání. Je svědomitá a pečlivá."

Jana K., zástupkyně ředitele ZŠ