Jsem studijní poradkyně, metodička domácího vzdělávání a konzultantka v oblasti školství. Mým posláním je podpořit rodiče, pedagogy a školy v hledání individuální a jedinečné vzdělávací cesty pro děti.

Jak Vám mohu pomoci?

Online nakupování
INDIVIDUÁLNÍ ONLINE KONZULTACE
600,-/ 60 min.
Jak to funguje?
RODIČOVSKÝ PORADNÍ ONLINE
280,-/osoba
Jak to funguje?
MEDIACE KONFLIKTU MEZI RODIČI
600,- / hodina
Jak to funguje?

ŠKOLÁM pomáhám zavádět individuální vzdělávání a vzdělávaní dětí žijících v zahraničí do kultury a administrativy školy (§ 38 a § 41 škol. zákona). Připravuji tréninky pedagogických a komunikačních dovedností pro dospělé, kteří podporují děti v sebeřízení a demokratické samospávě školy . 

Jak Vám mohu pomoci?

Online nakupování
ZAVEDENÍ INDIV. VZDĚLÁVÁNÍ
VE ŠKOLE
5 000,-/ 1 mentoringový den + šablony dokumentů
Jak to funguje?
Online nakupování
ONLINE KONZULTACE PRO VEDENÍ ŠKOLY
1 000,-/ 60 minut
Jak to funguje?
 

"Dobrá studijní rozhodnutí tvoří základ spokojeného života."

RODIČŮM pomáhám vybrat vhodnou mateřskou nebo základní školu pro jejich děti a podporuji rodiny v přestupu do domácího vzdělávání nebo při řešení výchovných a studijních obtíží svých dětí.

S čím se na mě klienti nejčastěji obrací?

Vyhledání vhodné základní školy k prezenčnímu nebo individuálnímu vzdělávání.

Navhrnutí vhodné strategie vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Inspirace, vzdělávání a metodická podpora pro vedení a pedagogy svobodných demokratických škol.

Mediace mezi rodiči při střetu zájmů v oblasti studia a vzdělávání dětí.

Zavedení administrativy a praxe individuálního vzdělávání ve škole. 

Back to School

Formálním studiem strávíme čtvrtinu našeho života. Učinit dobrá rozhodnutí v této oblasti se vyplatí.

"Se Šárkou jsem mluvila o nejlepší cestě ke vzdělávání naší dcery, která trpí vzácným onemocněním kůže. Pomohla nám vyhledat vhodného spec. pedagoga a školního psychloga. Děkujeme!"

Lída T.

"Prošli jsme se Šárkou specifika školní docházky našeho syna. Doporučila nám několik alternativních základních škol. Na jednu z nich se nyní chystáme přestoupit."

Dana R.

"Šárka s námi spolupracovala několik let jako metodička domácího vzdělávání. Několikrát nám vytrhla trn z paty s papírováním a přestupy žáků do domácího vzdělávání. Je svědomitá a pečlivá."

Jana K., zástupkyně ředitele ZŠ

 

Nechte si zasílat newsletter:

Nezapomeňte mrknout na můj BLOG! 

Najdete mě také na Facebooku: