top of page

Jsem studijní a kariérová poradkyně. Podporuji rodiče v hledání individuální a jedinečné vzdělávací cesty pro jejich děti. Podporuji dospívající a dospělé v hledání optimálního profesního uplatnění.

svatba_sarka_a_robert-39_edited_edited_e

Dobrá studijní rozhodnutí tvoří základ spokojeného života.

S čím se na mě klienti nejčastěji obrací?

Vyhledání vhodné základní školy k prezenčnímu nebo individuálnímu vzdělávání.

Navhrnutí vhodné strategie vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Podpora motivace k učení. Poznání učebního stylu dítěte a doporučení vhodného přístupu.

Mediace mezi rodiči při střetu zájmů v oblasti studia a vzdělávání dětí.

Vzdělávání dětí dlouhodobě žijících v zahraničí. Zajištění přezkoušeí v české kmenové škole

"Se Šárkou jsem mluvila o nejlepší cestě ke vzdělávání naší dcery, která trpí vzácným onemocněním kůže. Pomohla nám vyhledat vhodného spec. pedagoga a školního psychloga. Děkujeme!"

Lída T.

"Prošli jsme se Šárkou specifika školní docházky našeho syna. Doporučila nám několik alternativních základních škol. Na jednu z nich se nyní chystáme přestoupit."

Dana R.

"Šárka s námi spolupracovala několik let jako metodička domácího vzdělávání. Několikrát nám vytrhla trn z paty s papírováním a přestupy žáků do domácího vzdělávání. Je svědomitá a pečlivá."

Jana K., zástupkyně ředitele ZŠ

Contact
bottom of page