Jsem studijní poradkyně a garantka domácího a zahraničního vzdělávání na základní škole. Mým posláním je podpořit rodičev hledání individuální a jedinečné vzdělávací cesty pro jejich děti. Sdílím relevantní informace z oblasti českého školství a propojuji rodiče, pedagogy a lektory tak, aby každé dítě získalo podporu, kterou potřebuje.

svatba_sarka_a_robert-39_edited_edited_e

"Dobrá studijní rozhodnutí tvoří základ spokojeného života."

S čím se na mě klienti nejčastěji obrací?

Vybíráte základní školu? Přestupujete do domácího vzdělávání? Hledáte vhodnou vzdělávací cestu pro své dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Domluvme si online konzultaci!

Podívejte na můj webinář "Vybíráme základní školu"

Pokud žijete v zahraničí, mohu se stát přezkušující učitelkou pro Vaše dítě v české kmenové škole. Spolupracuji se soukromými základními školami.

Vyhledání vhodné základní školy k prezenčnímu nebo individuálnímu vzdělávání.

Navhrnutí vhodné strategie vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Podpora motivace k učení. Poznání učebního stylu dítěte a doporučení vhodného přístupu.

Mediace mezi rodiči při střetu zájmů v oblasti studia a vzdělávání dětí.

Vzdělávání dětí dlouhodobě žijících v zahraničí. Zajištění přezkoušeí v české kmenové škole

Formálním studiem strávíme čtvrtinu našeho života. Učinit dobrá rozhodnutí v této oblasti se vyplatí.

"Se Šárkou jsem mluvila o nejlepší cestě ke vzdělávání naší dcery, která trpí vzácným onemocněním kůže. Pomohla nám vyhledat vhodného spec. pedagoga a školního psychloga. Děkujeme!"

Lída T.

"Prošli jsme se Šárkou specifika školní docházky našeho syna. Doporučila nám několik alternativních základních škol. Na jednu z nich se nyní chystáme přestoupit."

Dana R.

"Šárka s námi spolupracovala několik let jako metodička domácího vzdělávání. Několikrát nám vytrhla trn z paty s papírováním a přestupy žáků do domácího vzdělávání. Je svědomitá a pečlivá."

Jana K., zástupkyně ředitele ZŠ