top of page

Jak přestoupit do domácího vzdělávání? Praktický návod!

Těší mě, že pro své děti hledáte alternativní cesty plnění povinné školní docházky a uvažujete

o domácím vzdělávání. Následující článek by Vám měl usnadnit přestup do domácího vzdělávání na základní škole v prvním až devátém ročníku. Jedná se o mnou prověřený postup, kterým prošla více než stovka rodin, se kterými jsem v minulosti spolupracovala.


Přestup do domácího vzdělávání vyžaduje několik kroků, které je potřeba učinit. Pokud si nejste jisti, zda je domácí vzdělávání pro Vás, přečtěte si nejprve tento můj článek.


Nejprve se podívejme na základní informace o domácím vzdělávání:

Individuální vzdělávání (lidově domácí vzdělávání”) je alternativním způsobem plnění povinné školní docházky na základní škole, kdy dítě vzdělává mimo budovu školy tzv. vzdělavatel. Vzdělavatelem může být při splnění zákonných podmínek rodič nebo jiná pověřená osoba. Žák nedochází

k prezenčnímu studiu do školy, ale musí v této škole složit za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva. Lidově se tomuto procesu říká přezkoušení. Přestup do domácího vzdělávání je na škole možný na základě žádosti zákonného zástupce. O vyhovění nebo zamítnutí žádosti rozhoduje ředitel školy na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, které je potřeba získat.

Do poradny své dítě objednáte na sezení, které trvá jednu hodinu až tři hodiny. Doporučení poté poradna odešle do příslušné základní školy. Konkrétní podmínky realizace domácího vzdělávání v ČR upravuje školský zákon v paragrafu § 41 (zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).


Dost bylo právní teorie. V následujících čtyřech krocích najdete praktický návod na přestup!


KROK 1: Kam své dítě do domácího vzdělávání zapíšete?


Domácí vzdělávání je teoreticky možné realizovat na každé základní škole v ČR, praxe je však trochu jiná. Existují školy, které jsou na domácí školáky připraveny a rády je k plnění povinné školní docházky přijímají. Většina škol však s domškoláky nepracuje a kvalita případné spolupráce se školou bez patřičných zkušeností s individuálním vzděláváním dost pokulhává. Výběru školy, kde budete jako domškoláci zapsáni, je tedy potřeba věnovat pozornost.

Pokud Vaše aktuální základní škola nebo Vámi vybraná základní škola podporuje domácí vzdělávání, zeptejte se, jak přesně probíhá přezkoušení v pololetí. Běžným standardem je portfoliová forma, kdy dítě prezentuje portfolio svých projektů a učitel s dítětem vede dialog o jeho pokrocích v učení. Méně častou formou je ústní přezkoušení, kdy učitel přezkušuje teoretický základ učiva (jako když jsme byli zkoušeni před tabulí). Ojediněle se můžete setkat se sadou znalostních testů, které ověřují učivo ze všech předmětů. Tato forma je častější na druhém stupni základní školy. Podle průběhu přezkoušení se rozhodněte, zda ve škole požádáte o přestup do domácího vzdělávání nebo ne.

V případě, že budete žádat o přestup v aktuální škole, kde dítě plní povinnou školní docházku, přejděte nyní ke kroku 3.

V případě, že zde o přestup žádat nebudete, a potřebujete najít vhodnou školu, pokračujte ve čtení níže.


KROK 2: Musíme změnit školu.


Nezoufejte. Změna školy není nikterak náročnou záležitostí. výběrem vhodné školy Vám ráda poradím. Sama přezkušuji domácí školáky ve dvou školách. Neváhejte si se mnou domluvit konzultaci, nebo kontaktujte Asociaci domácího vzdělávání. Poté, co máte tipy na vhodné školy, čeká Vás kolečko volání ředitelům do škol, zda by Vás přijali. Pokud Vás ředitel /ředitelka školy chce přijmout, zašle Vám tzv. přehlášku (žádost o zápis k povinnému vzdělávání ve své škole). Nová škola již se starou školou vyjedná veškeré formality (předání pedagogické dokumentace o dítěti). Ve staré škole je vhodné se rozloučit a oznámit ukončení docházky, ačkoliv Vám to zákon neukládá.


KROK 3: Přestupujeme z prezenčního vzdělávání do domácího vzdělávání.


K přestupu do domácího vzdělávání musíte řediteli základní školy dodat písemnou žádost s těmito přílohami:

  • popis vzdělávacího zázemí

  • doklad o dosaženém vzdělání vzdělavatele (rodič nebo kdokoliv jiný, s kým se domluvíte).

  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra (SPC)


Nezoufejte, formulář žádosti včetně příloh Vám ráda zašlu emailem a pomohu vyplnit. Neváhejte mě kontaktovat. Doklad o Vašem dosaženém vzdělání ofoťte a přiložte k žádosti. Ke vzdělávání na prvním stupni ZŠ je potřeba doložit maturitu. Na druhý stupeň ZŠ je potřeba doložit vysokoškolské vzdělání.


Doporučení z pedagogicko-psychologické poradny bývá trochu oříšek. Poradny jsou domácímu vzdělávání otevřené, ale bohužel je zde dlouhá čekací doba (3 měsíce) na termín realizace pozorování, které je k vydání doporučení potřeba jako podklad. Objednejte se proto hned nyní do poradny

na co nejbližší termín pozorování (vyšetření). Můžete se teoreticky objednat do jakékoliv poradny nebo centra v Česku, ale praxe je taková, že poradny upřednostňují stávající a budoucí žáky těch škol, které mají ve své péči. Ředitel školy Vám sdělí, k jaké poradně jeho škola přísluší. Zde by Vás neměli odmítnout. Existují také minimálně dvě soukromé poradny, kam se můžete objednat. Pozorování pak trvá cca 3 hodiny a je zaměřeno na zhodnocení kognitivních, sociálních a komunikačních dovedností dítěte. S psycholožkou v poradně určitě doporučuji domluvit, na jak dlouhou dobu je ochotna Vám doporučení k domácímu vzdělávání vystavit. Standardem je jeden školní rok, ovšem mnoho psychologů je ochotno vystavit doporučení i na delší dobu, což je pro Vás výhodnější. Vyhnete se tak opakované návštěvě poradny. Výsledné doporučení z pozorování poradna odešle datovou schránkou do základní školy, kde o domácí vzdělávání žádáte. V některých poradnách si jej můžete vyzvednout

i osobně. Po schválení ředitelem /ředitelkou školy již dítě nemusí docházet do školy. Gratulujeme!KROK 4: Startujeme vlastní vzdělávací cestu


Přechod dětí do domácího vzdělávání může znamenat pro celou rodinu velkou změnu. Zajíždění” nového způsobu plnění školní docházky je proces změny, který může trvat i několik měsíců.

Neváhejte se propojit s dalšími rodinami domškoláků ve facebookové skupině Domácí a komunitní vzdělávání nebo prostřednictvím Mapy domácích školáků. Každá rodina hledá svůj unikátní denní režim, který poté vědomě nebo nevědomě následuje. Celá rodina se učí něco nového. Stejně jako


u každého jiného učení i zde platí, že zkušenější rodiče Vám mohou poradit a poskytnout podporu.

Pro to, aby Vaše dítě na domácím vzdělávání mohlo zůstat, je nezbytné splnit pololetní přezkoušení alespoň na čtyřky ze všech předmětů. Proto si od školy hned na začátku roku vyžádejte školní vzdělávací program, ve kterém je definováno, co by Vaše dítě mělo v příslušném školním roce obsáhnout. Nezapomeňte však, že nejlepším učitelem Vašich dětí je běžný život. Zážitky a zkušenosti, které Vaše dítě sesbírá během jednoho pololetí můžete dokumentovat například fotografiemi, které přiložíte do portfolia. V Česku existuje také poměrně široká síť komunitních škol, která sdružuje

ke vzdělávání vždy několik rodin domškoláků. Dále existuje i několik privátních domácích učitelů (včetně mě) a několik velmi dobrých webů, kde můžete hledat podklady pro projekty a aktivity

s dětmi. Také je zde možnost praktikovat plný nebo částečný worldschooling, kdy se děti a rodina učí prostřednictvím cestování.

Je čistě na Vás a dětech, jakým způsobem své domškoláctví pojmete. Žádná z cest není méně hodnotná nebo méně efektivní než jiná. Každá z cest přináší Vašemu dítěti unikátní zážitky, zkušenosti a prožívání vztahů. Je jen na Vás, jakým směrem se společně vydáte. Nezapomeňte, že

v případě domácího vzdělávání je cesta cílem.

Ať už se vydáte cestou unschoolingu, worldschoolingu nebo řízeného domácího vzdělávání, ráda se

s Vámi setkám online a pomohu Vám v začátcích.


Hladký přestup do domácího vzdělávání Vám přeje,


Šárka

sarka.plohau[at]gmail.com

3 058 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page