top of page

Zápis do 1. třídy: Co (ne)musím udělat?

Povinnost zapsat dítě do základní školy má každý rodič v Česku. Bez ohledu na to, zda jsme nebo nejsme se školou v souladu, je pro nás důležité vědět, jaká jsou naše práva a povinnosti u zápisu. Nestátní (soukromé a církevní školy) mají odlišné právní podmínky pro organizaci zápisu a mohou se od postupu státních škol významně lišit. Pokud stále tápete v tom, kam jít na zápis, neváhejte si objednat konzultaci se mnou.  Jistě Vám však přijde vhod shrnutí práv a povinností v bodech, abyste Vy i děti byli u zápisu v právním bezpečí. 


  1. Zápis dítěte do ZŠ můžete absolvovat na více základních školách. Pouze státní spádová škola Vás však má povinnost přijmout nebo Vás informovat o možnostech náhradního řešení. Zápisy do základních škol probíhají v období od 1. do 30. dubna. Každá škola stanoví konkrétní datum během dubna, kdy je možný zápis osobně. Dokumenty, které je třeba přinést vyplněné k zápisu, poskytuje každá škola na svých webových stránkách. Pokud žádáte o odklad, je třeba během dubna doložit potřebné dokumenty (vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa). 

  2.  Zápis do základní školy má dvě části: 

  • formální část (musí být přítomný rodič, dítě být přítomné nemusí).

  • motivační část (setkání dítěte se školou a učiteli, její absolvování není podmínkou přijetí do státní školy).

  1. Absolvování motivační části zápisu není ve státní škole povinné. Ve vyhlášce o Základním vzdělávání (48/2005,§ 3a) najdeme toto:  Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.”

  2. Zápis k povinné školní docházce není zkouškou zralosti ani připravenosti dítěte, ačkoliv to tak některé školy prezentují. Není potřeba na zápis nic trénovat, nacvičovat ani pilovat a učit se. Škola může maximálně pozorovat školní připravenost a orientačně (nikoliv normativně) ji posoudit a dát Vám tipy, na čem pracovat. To je vše!

Dle oficiálního dokumentu MŠMT (Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce) škola neposuzuje školní zralost dítěte. Zde cituji: Prostřednictvím neformálních aktivit odpovídajících principům předškolního vzdělávání ukotvených v RVP PV má učitel příležitost dítě pozorovat a orientačně posoudit úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Při zápisu nemá být dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

K problematice školní zralosti a připravenosti doporučuji podcast Mozaika vzdělávání s hostkou Jaroslavou Budíkovou.


  1. U všech částí zápisu může být ve státní škole přítomen rodič a dítě nemusí spolupracovat. V motivační části dítě s učitelem nemusí spolupracovat, ale i přesto má ve státní škole nárok na přijetí.  Dítě také nemusí prokazovat „schopnost” být bez rodiče.  V soukromých a církevních školách je to však jinak. Podmínky motivační části zápisu si stanovují volně samy. Výrazně však doporučuji zvážit, zda chcete zapsat dítě do soukromé školy, která má při zápisu vysoké nároky na dítě nebo na Vás. Vysoké nároky při zápisu často značí celkovou nízkou odolnost školy, neochotu pracovat inkluzivně a hlavně zastávání názoru, že děti lze normativně posuzovat podle toho, co (ne)umí. 

  2. Školám nic nebrání v tom, organizovat zápis pouze online, pokud nejsou překážky na Vaší straně. Pokud o zápis online stojíte, ale škola jej ve svých dokumentech nezmiňuje, doporučuji zřídit si datovou schránku a školu s tímto požadavkem oslovit s předstihem.


Pokud ode mě chcete dostávat další informace a tipy k výběru škol a školní docházce, neváhejte se zapsat do mého newsletteru, který zasílám na začátku každého měsíce.
Hladké první setkání se školou Vám přeje, Šárka Plocková
292 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page