top of page

Vysoce citlivé děti a školní docházka


O jejich existenci se raději mlčí. Je to takové malé tabu, a přesto mezi námi jsou!


Z psychologického hlediska je nevhodné děti od mala škatulkovat, a tak se o jejich potřebách mlčí, přestože v dospělosti se musí s přílišnou (nejen) senzorickou zátěží z dětství vyrovnat. Často je pro citlivé dospělé životní úlevou právě uvědomění, že byli citlivými už v dětství a že v průběhu školní docházky a dospívání v sobě tuto složku potlačili. Zamyslela jsem se proto se svou vysoce citlivou kamarádkou Janou nad vzděláváním vysoce citlivých dětí. Od Jany jsem získala informace o tom, co jí ve škole rušilo, a sestavila jsem v bodech přehled toho, jak by mohla vypadat škola, která bude Vaše citlivé dítě respektovat a je vhodná k plnění povinné školní docházky.


Nejrpve trocha teorie ...

Mnoho odborníků koncept (vysoké) citlivosti kritizuje, protože zatím neexistuje dostatek relevantních studií, které by dokázaly její existenci z fyziologického hlediska vysvětlit. Ovšem, pokud jste vysoce citliví rodiče nebo máte vysoce citlivé dítě, nemusí Vás nikdo o existenci vysoké citlivosti přesvědčovat, prostě to v realitě vidíte, že existuje. Já osobně mám dobrou zkušenost se dvěma knihami od Elaine N. Aron - psycholožky a zakladatelky konceptu vysoké citlivosti. Jednu svou knihu věnovala právě dětem. Její knihy mi pomohly v mnoha ohledech pochopit dynamiku mé vlastní rodiny. Své zkušenosti s tématem citlivých dětí a školní docházky sdílím pravidelně ve skupině Studijní poradna zdarma, kde také najdete tipy na vstřícné školy.


Zeptala jsem se mé vysoce citlivé kamarádky Jany - mámy dvou citlivých kluků - co by ze své zkušenosti “vysoce citlivého dítěte” doporučila rodičům, kteří vybírají školu pro své dítě.

Shodli jsme se na faktu, že školní docházku lze od začátku nastavit jako výzvu k práci se svou citlivostí, ale pokud je výzva příliš zatěžující (příliš mnoho podnětů) a dítě ji nedokáže zpracovat, dojde k potlačování citlivosti, což je z našeho pohledu pro psychické zdraví méně vhodná strategie. Proto je dle mého názoru pro první roky docházky do školy vhodné zvolit školu, která dítě v jeho daru vysoké citlivosti podpoří tím, že klade přiměřené nároky a výzvy a trénink zátěžové odolnosti odložit do vyšších ročníků školy anebo odložit ve školním prostředí zcela.


Jaké školy jsou tedy vhodné pro citlivé děti?

Tady najdete nejdůležitější podmínky, ve kterých se i citlivé dítě může cítit uvolněně a může rozvíjet svou kreativitu:

  • Vhodná je škola s malým kolektivem, kde je dostatek odpočinkových zón, kde může být dítě samo. Pokud Vaše škola takové místo nemá, můžete se pokusit s vedením školy probrat zřízení “tichého” koutku. Tato úprava prostředí je doporučována školám i pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  • Vyberte pro své dítě školu, jejíž připravené prostředí není zahlceno přemírou věcí, pomůcek a podnětů. Vyvarovat se nadbytečných nástěnek, plakátů a výzdoby je ve školním prostředí odborníky doporučováno jako antistresová strategie.

  • Vyberte školu, která kromě znalostních a výkonově orientovaných projektů podporuje i etickou výchovu, filozofii pro děti, hodnotové vzdělávání, globální výchovu nebo aktivní občanství. Možná Vám připadá, že toto by měla být ve většině školách samozřejmost, ale bohužel tomu tak není. Hodiny orientované na postoje, emoce a hodnoty dají Vašemu dítěti možnost kultivovat svou citlivost v různých kontextech světa.

  • Škola by měla dostatečně umožňovat individuální práci. Školy, které hodně akcentují změny a projektovou výuku jsou v tomto ohledu méně vhodné, než školy, kterým záleží na individuálních vzdělávacích plánech a komunitě. V ideálním případě by měla být každá škola vhodná pro každé dítě, ale realita je často jiná.

  • Všem dětem, nejen těm citlivým, bych přála školu, ve které učitelé umí pracovat s emocemi svými a emocemi dětí. Toto je snad největší kámen úrazu při výběru školy. Respekt k dítěti začíná a končí u učitele. Preferujte učitele, kteří prošli některým z výcviků respektující komunikace, například Respektovat a být respektován nebo Škola bez poražených.

  • Pokud nenacházíte vhodnou školu, s klidem zvolte domácí vzdělávání. Nemusíte být se svým dítětem 24/7 jen doma, může chodit do některé z mnoha komunitních škol v Česku, které zde pro domškoláky fungují. Návod, jak přestoupit do domácího vzdělávání najdete tady.

Pokud právě hledáte školu pro své citlivé dítě, a rádi byste si ujasnili priority a udělali konkrétní plán, neváhejte si rezervovat konzultaci se mnou: www.sarkaplockova.com/konzultace


S přáním úspěchu pro každého žáka,


Šárka


327 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page