top of page

Online konzultace: vybíráme zákl. školu

Konzultace pro rodiče, kteří vybírají základní školu pro své dítě.

  • 1 ho 30 min
  • 900 českých korun

Popis služby

Zmapujeme potřeby Tvé rodiny v oblasti formálního a neformálního vzdělávání Tvých dětí. Vytipujeme vhodně orientované základní školy. Promluvíme si o přirozených potřebách Tvého dítěte a jak mohou být ve školách naplňovány.


Kontaktní údaje

sarka.hauznerova@seznam.cz


bottom of page