Když se nedaří najít společnou řeč ohledně výběru školy nebo výchovy dítěte a každá diskuze na toto téma skončí hádkou.

Když máte obavu, že to, jak vzdělávání nebo výchovu dítěte vidí Váš partner, dítěti škodí.

 

Když už nevíte, jak v komunikaci dále pokračovat.

 

Pomůže vám
MEDIACE

Mediace je setkání za přítomnosti facilitátora, který Vám pomůže dosáhnout shody.

Kolik mediace stojí?

 

600,-/ hodina 

 

Běžným formátem jsou dvě setkání po hodině a půl, tedy dohromady tři hodiny.

Pro domluvu termínu mediace mě kontaktujte emailem.

Jak mediace probíhá? 

Setkáme se osobně nebo online dvakrát za sebou na hodinu a půl. Společně se mnou utvoříme pravidla diskuze, která budeme během obou setkání používat. Poté již následuje vzájemné vyjednávání, které má tyto fáze: 

V rámci prvního setkání:

1. Formulování potřeb a sdílení aktuálních pocitů s nimi propojených.

2. Formulování problému.

3. Navrhování možných řešení.

V rámci druhého setkání:

4. Rekapitulace možných řešení.

5. Výběr vhodného řešení (školy, studijní cesty, výchovného postupu)

Jako výstup ze setkání bývá formulována písemná dohoda, kterou obě zúčastněné strany podepíší.

Těším se na setkání!