top of page

Když se nedaří najít společnou řeč ohledně výběru školy nebo výchovy dítěte a každá diskuze na toto téma skončí hádkou.

Když máte obavu, že to, jak vzdělávání nebo výchovu dítěte vidí Váš partner, dítěti škodí.

 

Když už nevíte, jak v komunikaci dále pokračovat.

 

Pomůže vám
MEDIACE

Mediace je setkání za přítomnosti facilitátora, který Vám pomůže dosáhnout shody.

Kolik mediace stojí?

 

600,-/ hodina 

 

Běžným formátem jsou dvě setkání po hodině a půl, tedy dohromady tři hodiny.

Pro domluvu termínu mediace mě kontaktujte emailem.

Jak mediace probíhá? 

Setkáme se osobně nebo online dvakrát za sebou na hodinu a půl. Společně se mnou utvoříme pravidla diskuze, která budeme během obou setkání používat. Poté již následuje vzájemné vyjednávání, které má tyto fáze: 

V rámci prvního setkání:

1. Formulování potřeb a sdílení aktuálních pocitů s nimi propojených.

2. Formulování problému.

3. Navrhování možných řešení.

V rámci druhého setkání:

4. Rekapitulace možných řešení.

5. Výběr vhodného řešení (školy, studijní cesty, výchovného postupu)

Jako výstup ze setkání bývá formulována písemná dohoda, kterou obě zúčastněné strany podepíší.

Těším se na setkání!

 

bottom of page