top of page

"Dobré studijní rozhodnutí je podloženo fakty. Ráda s vámi zmapuji vaši osobní situaci a sdělím důležité informace z oblasti školství nebo trhu práce, abyste mohli učinit co nejlepší rozhodnutí o svém budoucím studiu nebo o studijní dráze svých dětí."

Vybereme spolu vhodnou školu pro vaše dítě. 

Dvanáct let práce v oblasti vzdělávání a školství ze mě učinilo znalce škol, alternativních pedagogických proudů i samotných zakladatelů a ředitelů škol. Mám tříletou zkušenost s ředitelováním v oblasti školství, kdy jsem radila mnoha rodičům a rodinám s výběrem vhodné školy. Na výběr školy nahlížím jako na komplexní životní situaci, jejíž řešení vyžaduje rovnováhu mnoha aspektů v rodině.  Ráda s vámi nahlédnu vaši rodinnou situaci a priority pro vzdělávání vašich dětí při výběru mateřské nebo základní školy.  Konzultace poskytuji online i osobně. Při osobní konzultaci za účasti dítěte dokážu doporučit konkrétní školy, které můžete k dalšímu studiu svých dětí zvažovat.

Jako ředitelka školy jsem byla též odpovědná za hladký přechod studentů na střední školu. Ráda s vámi zkonzultuji výběr vhodné střední nebo vysoké školy. Na těchto konzultacích většinou pracuji s dospívajícími. Rodiče jsou v roli pozorovatele (pokud si mladý člověk nepřeje jejich účast v jiné roli). 

Vysokoškolští studenti
Práce na cestách

Podíváme se na to, co nejlepšího můžete udělat pro své vzdělání.

Jsem certifikovaný kouč, ke kterému lidé přichází ve chvíli, když si volí nový studijní obor nebo školu. Na úvodní konzultaci zmapuji vaše aktuální potřeby v profesní oblasti a podle toho navrhnu další postup. Obrací se na mě jednak studenti, kteří hledají střední nebo vysokou školu, ale i lidé, kteří se potřebují rekvalifikovat nebo dále vzdělávat a kvalifikovat. Nejčastěji pracuji formou profesních auditů (pracovní listy), čistého koučování (GROW) nebo s motivačními kariérními kartami. Ráda vás podořím i v konkrétních krocích jako je sepsání a revize životopisu, ujasnění svých silných stránek a kompetencí, příprava na přijímací zkoušky nebo sestavení motivačního dopisu ke studiu nebo portfolia. Těším se na viděnou osobně nebo online!

bottom of page